Ochrana osobních údajů :

Provozovatel si váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Vámi poskytnuté osobní údaje, pokud jste nám nedali výslovný souhlas k jejich využití např. za účelem propagace či zkvalitňování služeb, používáme pouze za účelem vyřízení objednávky.Tato data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí straně, s výjimkou dopravců, kterým předáváme pouze základní údaje nezbytné pro doručení zboží.